ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੇ ਡਰਿੰਕ, ਮੀਟ ਤੇ ਆਂਡਾ, ਸੁਣੋ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਸਚਾਈ

Tags

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇ ਰਸ ਦਾ ਕ ਹਿ ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਕਵਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤ ਰਨਾ ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤ ਰਨਾ ਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰ ਭੀ ਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ।