ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ! ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ!

Tags

ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਊਗੀ ਮਾਨ ਬਾਦਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਖਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਰਗਾ ਮੱਛੀ ਆਂਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਨੇ ਕਿਉਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਮਠਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ chennai food order ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੱਬੂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਅਗਿਆਨ ਵਸ ਜਦੋ ਮੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਓਦੋਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।