30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਦੱਸਿਆ ਪਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ

Tags

30ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਠੀ ਸੀਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਟੀ ਮੈ ਤੂੰ ਇਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਊਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 4mon ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜੇ ਛਿੱਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਓੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨੇ ਖਾਲੀ ਸਟਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਤੇ ਦੱਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗੀ ਹਨ ਓਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਦਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਗਿਆ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ