ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ

Tags

ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਡੀਐਮ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਗੋਤ, ਜਾਤ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੇ ਸਟਿੱਕਰ ਖੂਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰ ਦੋ ਲ ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।