ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਇਲ 'ਚ ਕੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਈ ਕੁੜੀ

Tags