ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

Tags

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸਨ 'ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ID ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ IDਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।