ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ

Tags


ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਰਦ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਚਲਣ-ਫਿਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ। 

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ,ਵਧਦੀ ਉਮਰ, ਹਾਰਮੋਨਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ,ਅੰਗਰੇਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ। ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ +91 9872813954 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ +91 9317770773 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।