ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਮ੍ਹਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੱਢਤੇ ਵੱਟ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਕੇ CM ਮਾਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਸਣ

Tags