ਵਿਆਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ! ਘਰ ਆ ਜੋ ਕਰ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ

Tags