ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ