ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼

Tags

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ ਲਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਖੰਘ ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਅਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੈਕਲੋਰੀਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਿਸਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿਚ ਕੋਵਾ ਐਪ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।